Postgrau

Postgrau en Desenvolupament professional docent. (DPROD)

Postgrau en Desenvolupament professional docent. (DPROD)

Presentació

El professorat continua sent la clau en qualsevol sistema educatiu. En l’actualitat l’exercici de la funció docent ha esdevingut una activitat complexa, que implica enfocs flexible i adaptats a les necessitats diverses pròpies d’un mon globalitzat, informacional, digital, canviant i fonamentat en l’economia del coneixement.
Els professionals de l’educació necessiten estar en constant formació per tal de poder trobar la resposta adequada als diferents escenaris que es presenten a les aules i centres educatius.
L’equip EDO-UdL organitza aquest postgrau per tal de oferir una plataforma d’actualització i desenvolupament professional del docent des del nou paradigma de l’educació competencial.
L’eix vertebrador del postgrau és la planificació de d’intervenció educativa atenent a noves estratègies didàctiques-pedagògiques, noves formes d’organitzar l’aula, nous recursos i materials, la consideració de les TICS en el fet educatiu, l’enfocament inclusiu dels processos d’ensenyament/aprenentatge i l’avaluació competencial.

El Treball Final de Postgrau consistirà ne la realització d'una Programació Didàctica/Unitat Didàctica amb un enfocament globalitzat. Es seguiran els criteris establerts en primera prova de la convocatòria de concurs d’oposició del Departament d’Educació per a l'ingrés i accés als cossos docents

Cal tenir present que: Títol al que dona dret la total superació dels mòduls és POSTGRAU: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT (DPROD)
Superació del M2 + M4 + treball específic = Acreditació: Perfil Professional Metodologies amb enfocament globalitzat
Superació del M3+ M4 + treball específic = Acreditació: Perfil Professional Atenció a la diversitat dels alumnes
Acreditació: Perfil Professional Immersió i suport lingüístic

La universitat farà constar, quan s' escaigui, que el títol, certificat o document acreditatiu d’haver cursat una determinada activitat formativa ,capacita per acreditar el perfil professional de que es tracti, d’acord amb la Resolució ENS/1764/2017, de 25 de juliol, per la qual es dona dóna publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Educació

Programa

MòDUL 1: LA FUNCIÓ DOCENT EN EL MARC COMPETENCIAL
  • Mòdul 1: LA FUNCIÓ DOCENT EN EL MARC COMPETENCIAL

dies i hores en que s'imparteix
Dissabtes de 9-14h Dies: 19, 26 d'octubre i 16,30 de novembre de 2019

MòDUL 2: METODOLOGIES ACTIVES PEL DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL
  • Mòdul 2: METODOLOGIES ACTIVES PEL DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL

dies i hores en que s'imparteix
Dissabtes de 9-14h Díes: 14 de desembre, 11,18, 25 de gener, 1 de febrer de 2020

MòDUL 3: DESENVOLUPAMENT DOCENT DES DE LA INCLUSIÓ EDUCATIVA
  • Mòdul 3: DESENVOLUPAMENT DOCENT DES DE LA INCLUSIÓ EDUCATIVA

dies i hores en que s'imparteix
Dissabtes de 9-14h Díes: 8,15,22,29 de març i 7,14 de març

MòDUL 4: L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL
  • Mòdul 4: L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL

dies i hores en que s'imparteix
Dissabtes de 9-14h Díes: 21,28 de març i 4,18 d'abril de 2020

MòDUL 5 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA-TFP
  • Mòdul 5 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA-TFP

dies i hores en que s'imparteix
Dissabte de 9-14h Díes: 9,23 de novembre de 2019 sessions presencials. La resta tutorització personalitzada

Coordinadors i professorat

Isabel del Arco
Isabel del Arco

Professor

A Fondevila
A Fondevila

Professor

D. Castillo
D. Castillo

Professor

F Clavera
F Clavera

Professor

F Imbernon
F Imbernon

Professor

I del Arco
I del Arco

Professor

I Puigdellívol
I Puigdellívol

Professor

J Segura
J Segura

Professor

J Segura
J Segura

Professor

N Sanmartí
N Sanmartí

Professor

O Flores
O Flores

Professor

P Silva
P Silva

Professor

R Camats
R Camats

Professor

S Cabello
S Cabello

Professor

S Rodés
S Rodés

Professor

Altra informació

DRETS DE MATRICULA
El Treball Final de Postgrau consistirà ne la realització d'una Programació Didàctica/Unitat Didàctica amb un enfocament globalitzat. Preparació de la primera prova de la convocatòria de concurs d’oposició del Departament d’Educació per a l'ingrés i accés als cossos docents TÍTOL AL QUE DONA DRET POSTGRAU EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT (DPROD) Superació del M2 + M4 + treball especific= Acreditació: Perfil Professional Metodologies amb enfocament globalitzat Superació del M3+ M4 + Treball específic = Acreditació: Perfil Professional Atenció a la diversitat dels alumnes Acreditació: Perfil Professional Immersió i suport lingüístic

REQUISITS D'ADMISSIÓ
• Diplomats i graduats d’Ed Infantil i Ed Primària • Llicenciats i graduats de diferents branques del coneixement que aspiren a ser professors de secundària o cicles formatius • Llicenciats i graduats en orientació educativa que aspiren a formar part de serveis educatius • Professionals de l’àmbit educatiu en exercici o aquells que volen accedir a la funció pública via les oposicions programades pels futurs anys per Departament d’Educació

LÍMIT D'ALUMNES
50

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Centre de Formació Contínua- UdL

PREINCRIPCIÓ
26/07/2019 fins 17/10/2019

MATRICULA
26/07/2019 fins 17/10/2019

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Calendari DproD 2019.pdf
DPROD.pdf

Sol·licitar informació

Enviando...