Màster

Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat

Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat

Presentació

La Universitat de Lleida ofereix, des del curs 2006-2007, la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat per a persones més grans de 50 anys, amb l’objectiu de respondre a les necessitats de formació superior. És un títol propi de la UdL consolidat però en continua millora i adaptació a les necessitats, interessos, motivacions de l’estudiantat sense perdre el rigor acadèmic i/o científic.

S’adreça a totes aquelles persones que sense objectius professionalitzadors vulguin ampliar i aprofundir en el coneixement. No es requereix de cap titulació prèvia per accedir a aquests estudis.

La titulació s'estructura en quatre cursos acadèmics amb un total de 144 crèdits (ECTS). Consta d’assignatures obligatòries (39 ECTS); assignatures optatives (93 ECTS) i assignatures de lliure elecció (12 ECTS). Cada crèdit ECTS equival a 10 hores de classe presencial més 15 hores de treball autònom.

Les assignatures s’articulen a partir de diferents branques del coneixement: Dret, Humanitats, Ciències Experimentals, Ciències de la Salut, Medi ambient, Lletres, Psicologia, entre altres.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web del Programa Sènior.

Programa

DIPLOMAT/DA SèNIOR EN CULTURA, CIèNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT (OP)
 • Aprèn a comunicar-te en anglès
 • Astronomia
 • Bases de la medicina preventiva
 • Biologia i societat
 • Cinema i literatura
 • Com ens comuniquem? Comunicació verbal i no verbal
 • Dret civil català
 • Educació emocional
 • Energies alternatives
 • Història de Catalunya
 • Taller de català
 • Nutrició i dietètica
 • Taller d'ecologia
 • Les plantes i l'home
 • Obres clàssiques de la literatura europea
 • Introducció a l'enologia
 • La memòria humana
 • Geografia de Catalunya
 • Salut i qualitat de vida
 • Filosofia contemporània
 • Els mitjans de comunicació de masses
 • Globalitzacio i societat internacional
 • Història de Lleida
 • El català. Llengua i literatura
 • Literatura catalana
 • Jardineria i paisatgisme
 • Civilitzacions antigues de la mediterrànea

dies i hores en que s'imparteix
Des del 20 de setembre de 2021 al 26 de maig de 2022. Repartit en dos quadrimestre: primer quadrimestre des del 20 de setembre de 2021 al 13 de gener de 2022; segon quadrimestre des del 7 de febrer de 2022 al 26 de maig de 2022.

DIPLOMAT/DA SèNIOR EN CULTURA, CIèNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT (OB)
 • Taller d'escriptura creativa
 • Metodologia del treball acadèmic
 • Metodologia de la recerca i del treball en grup
 • Tècniques de comunicació oral
 • Taller de redacció i anàlisi de textos

dies i hores en que s'imparteix
Des del 20 de setembre de 2021 al 26 de maig de 2022. Repartit en dos quadrimestre: primer quadrimestre des del 20 de setembre de 2021 al 13 de gener de 2022; segon quadrimestre des del 7 de febrer de 2021 al 26 de maig de 2022.

DIPLOMAT/DA SèNIOR EN CULTURA, CIèNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT (OB INFORMàTICA)
 • Taller d'informàtica I
 • Taller d'informàtica II
 • Taller d'informàtica III
 • Taller d'informàtica IV

dies i hores en que s'imparteix
Des del 20 de setembre de 2021 al 26 de maig de 2022. Repartit en dos quadrimestre: primer quadrimestre des del 20 de setembre de 2021 al 13 de gener de 2022; segon quadrimestre des del 7 de febrer de 2022 al 26 de maig de 2022.

Admisió i matrícula

Per sorteig i en funció del nombre assignat a la preinscripció.

Altra informació

DRETS DE MATRICULA
La quantitat a abonar és el mínim per matricular-se al primer curs de la titulació, 3 assignatures obligatòries i una d'optativa. Aquest import està subjecte a la normativa de matricula del Programa Sènior per a cada curs lectiu.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Complir 50 anys durant el curs en primera matrícula.

LÍMIT D'ALUMNES
35

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
0

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Centre de Formació Contínua (UdL)

PREINCRIPCIÓ
12/07/2021 fins 01/10/2021

MATRICULA
12/07/2021 fins 01/10/2021

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...