Guinot Rodríguez, Enric

Guinot Rodríguez, Enric

Docent

Catedràtic/a

Presentació

és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València. Els seus estudis s'han centrat en la construcció de la societat feudal al País Valencià a partir de la conquesta de Jaume I en el segle XIII. En dit marc ha estudiat les senyories, l'orde de Montesa, la migració i el repoblament, els canvis en el paisatge rural i les hortes medievals, i també l'antroponímia dels repobladors i la seva relació amb la difusió del català i del castellà-aragonés medievals al País Valencià.

Cursos on dona classes Guinot Rodríguez, Enric

    Postgrau Online