Experts / Especialistes

Especialista universitari en Acompanyament al dol. 5a edició

Especialista universitari en Acompanyament al dol. 5a edició

Presentació

El dol és l’estat psicològic que afecta a la persona que ha patit una pèrdua significativa, és una resposta natural i adaptativa, però que comporta un important impacte en la biografia de la persona. A nivell social, la complexitat societat actual pot dificultar l'elaboració de processos de dol. És important conèixer les reaccions més freqüents, el procés que implica i els mecanismes que desenvolupa la persona, per oferir una resposta adequada a les necessitats de la persona en dol. El curs d’especialista en dol està adreçat a professionals i voluntaris, del camp sanitari, educatiu i social, que volen aprofundir en l’acompanyament en el procés de dol, tan en adults com joves i nens. El curs pretén oferir els coneixement i les habilitats necessàries per reconèixer acompanyar un procés de dol.

Programa

LA MORT, LA PÈRDUA I EL DOL. CONCEPCIONS TEÒRIQUES
19.10.19 16h-21h
 1. Significat antropològic de la mort i el dol. Mort i dol en les diferents cultures i en la nostra societat
 2. Les pèrdues al llarg de la vida. Conseqüències de les pèrdues i significat del dol.
LES MANIFESTACIONS DEL DOL
19.10.19 9h-14h 15.11.19 16h-21h 16.11.19 9h-14h
 1. Característiques generals del procés de dol. Aspectes diferenciats del dol (segons la pèrdua, vincle, situació, entorn social...) . Altres dols (divorci, malaltia, jubilació, immigració).
 2. Les emocions en el dol . estratègies d'afrontament en dol
 3. Impacte del dol en la salut
COMUNICACIÓ I DOL
13.12.19 16h-21h
 1. Els “axiomes“ de la comunicació. Dificultats de comunicació durant els processos de dol. Estratègies que faciliten la comunicació
 2. Narracions, contes, lectura, escriptura i expressió artística en el dol
ESPIRITUALITAT I DOL
14.12.19 9-14h 17.01.20 16-21h
 1. La dimensió espiritual de l’ésser humà. Espiritualitat, trascendència i religiositat en relació al dol
 2. L’autoconstrucció del sentit i del significat de la vida
 3. L’acompanyant espiritual en el dol
MODELS D’INTERVENCIÓ EN DOL
18.01.20 9h-14h 14.02.20 16h-21h 15.02.20 9h-14h 20.03.20 9h-19h
 1. Dol normal, dol complex, dol patològic
 2. Nivells i models d'intervenció en dol
 3. La radiografia del dol. els processos d'acompanyament al dol
 4. Estratègies d'acompanyament individual
 5. Estratègies d'acompanyament grupal
 6. Altres recursos en acompanyament al dol
DOL EN NENS I ADOLESCENTS
15.05.20 16h-21h 16.05.20 9h-14h 19.06.20 16h-21h
 1. El proces de dol en nens i adolescents
 2. Intervencio dol en nens
 3. Intervencio dol en adolescents
 4. El dol en el context educatiu
HABILITAT I ACTITUDS DE L'ACOMPANYANT EN DOL: TEORIA I TREBALL PRÀCTIC
21.03.20 9h-14h 20.06.20 9h-14h
 1. La influència dels propis dols en el procés d’acompanyament: identificació i pistes l’elaboració
 2. Estratègies d'aforntament
PRÀCTIQUES
15.02.20 16h-20 h 18.04.20 16h-20 h 16.05.20 16h-20 h
 1. Pràctiques
TREBALL FINAL DE CURS
18.09.20 16h-20h 19.09.20 10h-14h
 1. Treball Final Curs
COUNSELLING
17.04.20 16h-21h 18.04.20 9h-14h
 1. Counselling

Altra informació

DRETS DE MATRICULA
Es pot fer pagament fraccionat

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Diplomats i llicenciats universitaris, especialment dels camps de ciències de la salut, ciencies d el'educació i camp social Persones que provinguin del camp del voluntariat al dol sense titulació universitària, es valorarà individualment el perfil.

LÍMIT D'ALUMNES
50

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Universitat de Lleida

Sol·licitar informació

Enviando...