Experts / Especialistes

Expert universitari en Ciberseguretat

Expert universitari en Ciberseguretat

Presentació

En els darrers anys s'ha fet evident que la presència a Internet és una necessitat per qualsevol empresa o organització. Internet és un mitjà fonamental on publicitar-nos i comunicar-nos amb els nostres socis, clients i proveïdors.

La presència a Internet, malgrat tots els avantatges que aporta, també implica un seguit de riscos. La possibilitat de ser víctima d'un ciberatac sempre existeix. Per aquest motiu, disposar de personal expert en gestionar la seguretat dels nostres sistemes informàtics resulta totalment imprescindible.

La quantitat de ciberatacs que es duen a terme es troba en un augment constant. Segons dades del CNI, l'any 2018 es va tancar amb més de 38.000 incidents de ciberseguretat. L'impacte d'aquests atacs pot resultar perjudicial en molts aspectes com ara: pèrdua de propietat intel·lectual, danys físics derivats de l'alteració de processos, interrupció de l'activitat quotidiana, pèrdues financeres, danys en la reputació, o penalitzacions legals i reglamentàries.

El curs d'expert universitari en ciberseguretat té com a objectiu aportar coneixements específics i especialitzats a professionals que administren o que duen a terme la seva activitat a través de serveis connectats a Internet.

El temari abraça tot el ventall de coneixements de tecnologia bàsica i aplicada necessaris per dissenyar i gestionar els sistemes informàtics d'una organització de manera segura: legislació, criptografia, sistemes operatius, xarxes de comunicacions, aplicacions segures i gestió d'incidents.

Programa

LEGISLACIó, NORMATIVA I PROCEDIMENTS
 • Reglament general de protecció de dades
 • Normatives ISO/IEC 27000
 • Metodologia MAGERIT
 • Bones pràctiques i govern de la seguretat informàtica

dies i hores en que s'imparteix
Divendres (16:00h - 21:00h) Dissabtes (9:00h - 14:00h)

CRIPTOGRAFIA BàSICA
 • Xifres històriques
 • Xifres de clau compartida
 • Funcions hash i HMAC
 • La xifra de clau pública RSA. Xifratge i signatura digital

dies i hores en que s'imparteix
Divendres (16:00h - 21:00h) Dissabtes (9:00h - 14:00h)

SEGURETAT EN SISTEMES OPERATIUS
 • Gestió d'usuaris
 • Gestió del sistema de fitxers
 • Xifratge de sistemes d'emmagatzematge
 • Sistemes avançats d'autenticació

dies i hores en que s'imparteix
Divendres (16:00h - 21:00h) Dissabtes (9:00h - 14:00h)

SEGURETAT EN XARXES
 • Protocols segurs: WPA, IPsec, TLS, SSH
 • Topologies de xarxa
 • Xarxes privades virtuals
 • Configuració de tallafocs
 • Detecció i prevenció d'intrusions

dies i hores en que s'imparteix
Divendres (16:00h - 21:00h) Dissabtes (9:00h - 14:00h)

CRIPTOGRAFIA AVANçADA
 • Criptografia sobre corbes el·líptiques
 • Criptografia post-quàntica

dies i hores en que s'imparteix
Divendres (16:00h - 21:00h) Dissabtes (9:00h - 14:00h)

APLICACIONS SEGURES
 • Seguretat en la navegació web
 • Correu electrònic segur
 • Seguretat al núvol
 • Blockchain
 • Votació electrònica
 • Sistemes de pagament electrònic

dies i hores en que s'imparteix
Divendres (16:00h - 21:00h) Dissabtes (9:00h - 14:00h)

GESTIó D'INCIDENTS
 • Tipus de vulnerabilitats i atacs
 • Exploració de ports
 • Anàlisi de vulnerabilitats
 • Auditoria i pentesting

dies i hores en que s'imparteix
Divendres (16:00h - 21:00h) Dissabtes (9:00h - 14:00h)

Altra informació

DRETS DE MATRICULA
Aquesta acció està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en el marc del conveni de col·laboració per promoure la integració dels nivells superiors de qualificació entre l’àmbit universitari i el de la formació contínua en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Estudis universitaris en àrees relacionades amb la seguretat informàtica tals com l'electrònica, la informàtica, les telecomunicacions, o perfil professional vinculat.

LÍMIT D'ALUMNES
15

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Escola Politècnica Superior

PREINCRIPCIÓ
11/12/2019 fins 20/12/2019

MATRICULA
11/12/2019 fins 20/12/2019

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...