Postgrau

Postgrau d´infermeria de pràctica avançada en l´atenció integral a les persones amb ferides. 17ena edició

Postgrau d´infermeria de pràctica avançada en l´atenció integral a les persones amb ferides. 17ena edició

Presentació

Les úlceres i ferides en general, són un tipus de lesió amb les que es troben molts pacients, sobretot d'edat avançada.
Aquest curs proporciona a l'alumne les claus per recrear les condicions fisiològiques més adequades de manera que l'organisme sigui capaç de reposar les perdudes en el menor temps possible, amb les menors seqüeles possibles i intentant que sigui amb el menor cost possible, tant des del punt de vista econòmic, com de l'organisme pròpiament.
El nostre treball doncs consistirà a oferir als interessats la forma d'actuar més adequada d'acord als recursos que disposa, però sempre afavorint i respectant la seqüència natural del procés de cicatrització, per al qual és imprescindible conèixer-lo al detall.
Adreçat a tots els professionals del mon sanitari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o d’atenció al domicili.

Programa

FERIDA COMPLEXA
 • Descripció de la ferida complexa
NAFRES PER PRESSIó
 • Prevenció i tractament de les nafres per pressió i les ferides per incontinència
FERIDES VASCULARS
 • Nafres venoses i nafres arterials. Abordatge integral
CREMADES
 • Atenció integral a la persona amb Cremades greus
PEU DIABèTIC
 • Cuidatges del peu diabètic i atenció al pacient afectat
NAFRES NEOPLàSSIQUES
 • Cuidatges pal·liatius
PREPARACIó DEL LLIT DE LA FERIDA
 • Mètodes de control de l'exsudat
 • Mètodes de control de la carrega bacteriana
 • Mètodes de neteja i estimulació del teixit de granulació de la ferida
FERIDA AGUDA
 • Cuidatges bàsics de les ferides agudes i traumàtiques
OSTOMIES
 • Cuidatges de les ostomies i de la persona ostomitzada
FERIDES PER HUMITAT
 • Abordatge de les ferides per humitat i del control de l'exsudat de les ferides
SUTURES I TERàPIA DE PRESSIó NEGATIVA
 • Sutures
 • Teràpia de Pressió Negativa
FERIDES EN PEDIATRIA
 • Ferides en pediatria
TREBALL DE FI DE POSTGRAU
 • TFP

Altra informació

DRETS DE MATRICULA
Les taxes d’expedició del títol no estan incloses en el preu de la matrícula i s'abonaran directament al Centre de Formació Contínua en el cas de superar l'avaluació final. Forma de pagament: Es pot pagar en dos terminis, el primer del 60% a pagar en el moment de la matrícula i l'altre, del 40%, a pagar tres mesos després de l'inici del postgrau.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Titulacions: Diplomatures, Graus o Llicenciatures relacionades amb els objectius del curs

LÍMIT D'ALUMNES
25

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida (Campus Lleida) Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de

PREINCRIPCIÓ
01/05/2020 fins 28/01/2021

MATRICULA
01/05/2020 fins 28/01/2021

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...