Experts / Especialistes

Especialista universitari en Eines de planificació, gestió i emprenedoria en àrees de muntanya

Especialista universitari en Eines de planificació, gestió i emprenedoria en àrees de muntanya

Presentació

La proposta formativa té un interès especial per a estudiants o professionals que treballin o vulguin exercir una activitat als Pirineus i altres àrees de muntanya, que per per la pròpia naturalesa del medi requereixen una aproximació integral i una gestió acurada. Es planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d’adquirir formació professional en la comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades, el reconeixement i l’ús de les diferents normatives adreçades a l’ordenació de les àrees de muntanya, la concepció i desplegament d’iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc i la gestió sostenible dels espais de muntanya. Inclou l'anàlisi de normatives i eines indispensables per a la gestió i dinamització de les àrees de muntanya, que requereix una aproximació transversal que comprèn: • La política regional dels estats i la muntanya. Normativa jurídica i administrativa de les àrees de muntanya. • Organització administrativa i intervenció de les administracions locals en àrees de muntanya. • Planificació Territorial i Urbanística i Paisatge: normativa i gestió aplicades a la muntanya. • Espais Naturals .: Normativa i Gestió • Planificació de Riscos. Pla d'Emergències. Protecció Civil. • Gestió d'avingudes i xàfecs. • Política Europea i aplicació de la PAC. • Fons LEADER i Iniciatives de desenvolupament. Normativa, disseny i aplicació. • Polítiques Transfrontereres. Gestió Equipaments i Serveis • Dinamització Econòmica (ADL). Cursos Formació. Treball. Dinamització i projectes turístics. • Emprenedoria en àrees de muntanya: Preparació Projecto Empresarial (mètode CANVAS). Pla d'empresa en zones de muntanya. • Models alternatius (Banc del temps, cooperatives d'aliments, autosuficiència, agricultura social, etc.)

Programa

Eines de planificació, gestió i emprenedoria de les àrees de muntanya
Del 16 de novembre a 18 de desembre 2020,de 4 a 8 de la tarda, Enguany i donades les condicions especials les classes s'emetran de manera virtual a través de l'eina de videoconferència i l'alumnat podrà optar per fer el seguiment des d'on considerin més convenient per connectar-se. Es recomana, en qualsevol cas, la presencialitat en la sessió inaugural i el dia 11 de desembre. De dilluns a divendres, a l'edifici Rectorat de la UdL (aula 2.25) hi ha la possibilitat d'assistir presencialment a les classes i intervencions exteriors.
  1. Eines de planificació, gestió i emprenedoria de les àrees de muntanya
Planificació i gestió a l’alta muntanya (taller)
Del 17 de maig al 4 de juny de 2021: Comprèn treball individual i en equipa i una sortida de camp a l'Alt Pirineu (Núria a la Vall d'Aran) la setmana del 24 al 29 de maig
  1. Planificació i gestió a l’alta muntanya (taller)

Altra informació

DRETS DE MATRICULA
Els continguts corresponen a l'assignatura de 9 crèdits 'Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya.' que s'imparteix en el Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya, més el Taller de 9 crèdits que s'hi relaciona a celebrar en Alta Muntanya

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura tècnica i graus). Títol universitari estranger homologat. Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l'accés als estudis de postgrau. Titulació FP de segon grau o equivalent.

LÍMIT D'ALUMNES
5

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida, més estada de 5 dies a la vegueria de l'alt Pirineu i Aran Facultat de Lletres, Edifici Rectorat de la UdL, Plaça Víctor Siurana, 1

Sol·licitar informació

Enviando...