Experts / Especialistes

Especialista universitari en Acompanyament al dol. 8a edició

Especialista universitari en Acompanyament al dol. 8a edició

Presentació

El dol és l’estat psicològic que afecta a la persona que ha patit una pèrdua significativa, és una resposta natural i adaptativa, però que comporta un important impacte en la biografia de la persona. A nivell social, la complexitat societat actual pot dificultar l'elaboració de processos de dol.

És important conèixer les reaccions més freqüents, el procés que implica i els mecanismes que desenvolupa la persona, per oferir una resposta adequada a les necessitats de la persona en dol.

El curs d’especialista en dol està adreçat a professionals i voluntaris, del camp sanitari, educatiu i social, que volen aprofundir en l’acompanyament en el procés de dol, tan en adults com joves i nens.

El curs pretén oferir els coneixement i les habilitats necessàries per reconèixer acompanyar un procés de dol.

Programa

LA MORT, LA PÈRDUA I EL DOL. CONCEPCIONS TEÒRIQUES
 • Significat antropològic de la mort i el dol. Mort i dol en les diferents cultures i en la nostra societat
 • Les pèrdues al llarg de la vida. Conseqüències de les pèrdues i significat del dol.

dies i hores en que s'imparteix
21.10.22 16-21h

LES MANIFESTACIONS DEL DOL
 • Característiques generals del procés de dol. Aspectes diferenciats del dol (segons la pèrdua, vincle, situació, entorn social...) . Altres dols (divorci, malaltia, jubilació, immigració).
 • Les emocions en el dol . estratègies d'afrontament en dol
 • Impacte del dol en la salut

dies i hores en que s'imparteix
22.10.22 9-14h 18.11.22 16-21h 19.11.22 9-14h

COMUNICACIÓ I DOL
 • Els “axiomes“ de la comunicació. Dificultats de comunicació durant els processos de dol. Estratègies que faciliten la comunicació
 • Narracions, contes, lectura, escriptura i expressió artística en el dol

dies i hores en que s'imparteix
16.12.22 16-21h

ESPIRITUALITAT I DOL
 • La dimensió espiritual de l’ésser humà. Espiritualitat, trascendència i religiositat en relació al dol
 • L’autoconstrucció del sentit i del significat de la vida
 • L’acompanyant espiritual en el dol

dies i hores en que s'imparteix
17.12.22 9-14h 18.02.23 9-14h

MODELS D’INTERVENCIÓ EN DOL
 • Dol normal, dol complex, dol patològic
 • Nivells i models d'intervenció en dol
 • La radiografia del dol. els processos d'acompanyament al dol
 • Estratègies d'acompanyament individual
 • Estratègies d'acompanyament grupal
 • Altres recursos en acompanyament al dol

dies i hores en que s'imparteix
20.01.23 16-21h 21.01.23 9-14h 17.02.23 16-21h 17.03.23 9-19h

DOL EN NENS I ADOLESCENTS
 • El proces de dol en nens i adolescents
 • Intervencio dol en nens
 • Intervencio dol en adolescents
 • El dol en el context educatiu

dies i hores en que s'imparteix
19.05.23 16-21h 20.05.23 9-14h 10.06.23 9-14h

HABILITAT I ACTITUDS DE L'ACOMPANYANT EN DOL: TEORIA I TREBALL PRÀCTIC
 • La influència dels propis dols en el procés d’acompanyament: identificació i pistes l’elaboració
 • Estratègies d'aforntament

dies i hores en que s'imparteix
18.03.23 9-14h 09.06.23 16-21h

PRÀCTIQUES
 • Pràctiques

dies i hores en que s'imparteix
18.02.23 16-20 h 22.04.23 16-20 h 20.05.23 16-20 h

TREBALL FINAL DE CURS
 • Treball Final Curs

dies i hores en que s'imparteix
06.10.23 16-20h 07.10.23 9-14h

COUNSELLING
 • Counselling

dies i hores en que s'imparteix
21.04.23 16-21h 22.04.23 9-14h

Admissió i matrícula

es valorarà individualment el perfil

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
Es pot fer pagament fraccionat

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Diplomats i llicenciats universitaris, especialment dels camps de ciències de la salut, ciencies d el'educació i camp social Persones que provinguin del camp del voluntariat al dol sense titulació universitària, es valorarà individualment el perfil.

LÍMIT D'ALUMNES
50

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Universitat de Lleida

PREINCRIPCIÓ
26/05/2022 fins 18/11/2022

MATRÍCULA
26/05/2022 fins 18/11/2022

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...