Experts / Especialistes

Especialista universitario en Instrumentos de planificación, gestión y emprendedoria en áreas de montaña

Especialista universitario en Instrumentos de planificación, gestión y emprendedoria en áreas de montaña

Presentació

La proposta formativa té un interès especial per a estudiants o professionals que treballin o vulguin exercir una activitat als Pirineus i altres àrees de muntanya, que per per la pròpia naturalesa del medi requereixen una aproximació integral i una gestió acurada.
Es planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d’adquirir formació professional en la comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades, el reconeixement i l’ús de les diferents normatives adreçades a l’ordenació de les àrees de muntanya, la concepció i desplegament d’iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc i la gestió sostenible dels espais de muntanya.
Inclou l'anàlisi de normatives i eines indispensables per a la gestió i dinamització de les àrees de muntanya, que requereix una aproximació transversal que comprèn:
• La política regional dels estats i la muntanya. Normativa jurídica i administrativa de les àrees de muntanya.
• Organització administrativa i intervenció de les administracions locals en àrees de muntanya.
• Planificació Territorial i Urbanística i Paisatge: normativa i gestió aplicades a la muntanya.
• Espais Naturals .: Normativa i Gestió
• Planificació de Riscos. Pla d'Emergències. Protecció Civil.
• Gestió d'avingudes i xàfecs.
• Política Europea i aplicació de la PAC.
• Fons LEADER i Iniciatives de desenvolupament. Normativa, disseny i aplicació.
• Polítiques Transfrontereres. Gestió Equipaments i Serveis
• Dinamització Econòmica (ADL). Cursos Formació. Treball. Dinamització i projectes turístics.
• Emprenedoria en àrees de muntanya: Preparació Projecto Empresarial (mètode CANVAS). Pla d'empresa en zones de muntanya.
• Models alternatius (Banc del temps, cooperatives d'aliments, autosuficiència, agricultura social, etc.)

Programa

EINES DE PLANIFICACIó, GESTIó I EMPRENEDORIA DE LES àREES DE MUNTANYA
  • Eines de planificació, gestió i emprenedoria de les àrees de muntanya

dies i hores en que s'imparteix
de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00h

TALLER: ALTA MUNTANYA; PLANIFICACIó, GESTIó I EMPRENEDORIA
  • Taller: alta Muntanya; planificació, gestió i emprenedoria

dies i hores en que s'imparteix
• 9 i 10 Inici Taller: 2 tardes a Lleida. • Del dll 13 al dv 17 sortida de camp al Pirineu • Del 20 al 28 treball tardes a Lleida i presenten el 29 o el 30.

Altra informació

DRETS DE MATRICULA
Els continguts corresponen a l'assignatura de 9 crèdits 'Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya.' que s'imparteix en el Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya, més el Taller de 9 crèdits que s'hi relaciona a celebrar en Alta Muntanya

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura tècnica i graus). Títol universitari estranger homologat. Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l'accés als estudis de postgrau. Titulació FP de segon grau o equivalent.

LÍMIT D'ALUMNES
5

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida, més estada de 5 dies a la vegueria de l'alt Pirineu i Aran Facultat de Lletres, Edifici Rectorat de la UdL, Plaça Víctor Siurana, 1

PREINCRIPCIÓ
16/10/2019 fins 15/11/2019

MATRICULA
16/10/2019 fins 15/11/2019

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Calendari materies Professors 2019_2020.pdf

Sol·licitar informació

Enviando...