Experts / Especialistes

Especialista Universitario en Comunicación, Lengua y Literatura

Especialista Universitario en Comunicación, Lengua y Literatura

Presentació

Aquest curs d’Especialista Universitat s’adreça a persones majors de 50 anys interessades en els mecanismes de la comunicació humana i la seva representació literària a través de la llengua. El grup d’assignatures que formen part del curs s’engloben dins el marc de la cultura, la llengua, la literatura i els mitjans audiovisuals. Així doncs, els temes que es treballen van des de les adaptacions cinematogràfiques basades en textos narratius i teatrals, fins a la ràdio, televisió i premsa escrita, passant per la comunicació no verbal mitjançant el cos i la gestualitat. Els crèdits obtinguts en qualsevol dels cursos d‘Especialista Universitari Sènior es podran reconèixer com a crèdits optatius al Programa Sènior. L'avaluació del curs té dues modalitats: a) Avaluació formativa: l'assistència, la participació activa a les classes i la realització d'activitats d'aula que proposi el professorat. La qualificació que s'obtindrà és d'aprovat, amb un valor numèric de 5. Aquesta qualificació es mantindrà en els reconeixements de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior. b) Avaluació sumativa: consisteix en l'avaluació formativa, a més de la realització dels treballs acadèmics que proposi el professorat per a la superació de l'assignatura. La qualificació tindrà el valor numèric obtingut durant el curs a cadascuna de les assignatures. Aquest valor es mantindrà en el reconeixement de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior. Un cop superat el curs l'alumnat podrà sol·licitar el títol propi d’Especialista Universitari amb un cost addicional de 61,00€. A efectes de reconeixement de crèdits en el Programa Sènior l’alumnat podrà sol·licitar un certificat (sense cost addicional) que acrediti la formació realitzada en el curs d’Especialista Universitari Sènior en la modalitat que hagi cursat. No es podran cursar més de dos títols d'Especialista Universitari diferents el mateix any lectiu.

Programa

Especialista Universitari en Comunicació, Llengua i Literatura
Entre el 21 de setembre de 2020 i el 27 de maig de 2021.
  1. Taller de català
  2. Obres clàssiques de la literatura europea
  3. Taller d'escriptura creativa
  4. Literatura catalana
  5. Cinema i literatura

Altra informació

DERECHOS DE MATRICULA
El preu del curs és orientatiu i s’atendrà al que disposi la Normativa de Matrícula del Programa Sènior en relació al preu del crèdit (ECTS) per a cada curs lectiu.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Tenir 50 anys o més.

LÍMITE DE ALUMNOS
15

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS
0

LUGAR DONDE SE IMPARTE
Lleida Centre de Formació Contínua (UdL)

Sol·licitar informació

Enviando...