Postgrau

Postgrado en onomástica hispánica y catalano-valeanciana

Postgrado en onomástica hispánica y catalano-valeanciana

Presentació

El postgrau ofereix una visió actualitzada dels problemes, mètodes i eines de l'estudi dels noms de lloc.Presenta un panorama del treball realitzat fins al moment actual en l'àmbit hispànic: projectes generals, projectes sectorials, nomenclàtors, bases de dades. Fa una introducció a l'eina informàtica del projecte Toponomastion Hispaniae, que permet un tractament unificat de les dades arreplegades fins ara. El treball en el camp de la toponímia exigeix una formació multidisciplinària. Per una banda es troben les disciplines lingüístiques: lexicologia, semàntica, etimologia, gramàtica històrica. D'altra banda tenim les disciplines lligades a l'espai: geografia, cartografia, sistemes d'informació geogràfica. Tenim també les ciències unides al temps: història, documentació, paleografia, diplomàtica, arqueologia...També les ciències de la cultura humana: l'antropologia cultural, l'etnologia.El curs va adreçat als titulats de qualsevol d'aquestes àrees de coneixement que desitgin tenir una visió global del que es pot fer en el nostre àmbit i vulguin treballar-hi.

Programa

TALLERS
 • Introducción a la toponimia hispánica: Fuentes, métodos, realizaciones.
 • Taller sobre la construcción d'un nomenclátor a partir d'una Infraestructura de Datos espaciales (IDE).
 • Taller sobre el Toponomasticon Hispaniae: Metodología de la etimologia.
 • Taller sobre Paleografia i transcripción de textos.
 • Taller sobre normalización de la toponímia rural y urbana.
 • Taller sobre bases de la lengua vasca para toponimistas.
 • El PATROM: Cómo estudiar la antroponimia románica.
 • Curso de lengua árabe para toponimistas.

dies i hores en que s'imparteix
Dilluns i dimarts de 16:00 a 20:00 h. Aquest mòdul es farà exclusivament en castellà.

TRABAJO DE INVESTIGACIóN
 • Treball d investigació

dies i hores en que s'imparteix
Aquest mòdul s'impartirà en un sistema de tutoria

PRACTICUM
 • Practicum

dies i hores en que s'imparteix
Prràctiques en les oficines d'un dels 6 subprojectes que col·laboren en el projecte de l'Onomasticon Hispaniae

FONAMENTS
 • Metodología del estudio toponímico. Valor lingüístico de la toponimia (en castellà)
 • Cómo se hace una base de datos para el estudio toponímico (en castellà)
 • Aspectos culturales de la geografía e interpretación del paisaje toponímico (en castellà):
 • La normalitzación de la toponimia andorrana (en catastellà)
 • Filología Románica i onomástica (en castellà):
 • Toponimia de la zona pirenaica (en castellà)
 • Plan de Nombres/ Aprovechamiento didáctico (en castellà)
 • Les deturpacions gràficofonètiques i l’etimologia (en català)
 • La toponimia de la zona castellanoaragonesa del PV (en castellà)
 • Gramática histórica y toponimia (en castellà)
 • Fonts històriques i documentals (en català)
 • Legislació i normalització toponímica (en català)
 • Dialectologia i toponímia (en català)
 • Fonts de l’antroponímia (en català)
 • Toponímia i lèxic (en català)
 • La normalización de la toponimia: el caso andaluz (en castellà)
 • Aspectes lingüístics de la toponímia:sufixació (en català)
 • Toponímia d'origen llatina i germànica (en català)
 • Experiències toponímiques (en català)
 • El medi natural (en català)
 • Toponimia de Ribagorza (en castellà)
 • Toponímia oronímica i hidrogràfica com a exemple (en català)
 • Toponimia arábiga (en castellà)
 • Relaciones entre toponimia y antroponimia (en castellà))
 • Toponímia i cartografia a l’època medieval (en català)
 • Toponímia preromana (en català)
 • L’etimologia dels malnoms (en català)
 • Pràctica de resseguir un cognom documentalment fins trobar-ne l’origen (en català)
 • Toponimia aragonesa (en castellà):
 • Cartografia històrica i toponímia (em català)
 • El nomenclàtor de la Vall d’Aran (en català)
 • Toponímia i humanització del territori (en català)
 • Sessió pràctica de lectura i interpretació de documents (en català)
 • La toponimia italiana como carrefour de la románica (en castellà)
 • La antroponimia hispánica y la toponimia medieval (en castellà)
 • Toponimia y antroponimia en Galicia (en castellà):
 • Filología Románica i onomástica (en castellà)
 • Toponimia de la zona pirenaica (en castellà)
 • Bibliografía románica e hispánica de onomástica (en castellà)
 • La toponimia de frontera y la exotoponimia (en castellà)
 • La etimología en la onomástica (en castellà)
 • Com vehicular o divulgar la toponímia?
 • La història com a element d'interpretació
 • Geografia i toponímia, ciències de la terra
 • L’Onomasticon Aielonae: un projecte de Secundària

dies i hores en que s'imparteix
Miércoles de 16 a 20. h

Admissió i matrícula

En el cas que la demanda superi el nombre màxim de places es prioritzarà segons la data d'inscripció.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
Aquest és el preu dels 35 crèdits que permeten obtenir el diploma, però és possible assistir a totes les classes, sense cap pagament addicional.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Titulats amb un grau universitari en qualsevol àmbit.

LÍMIT D'ALUMNES
50

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Cenntre de Formació Continuada

PREINCRIPCIÓ
28/06/2022 fins 26/09/2022

MATRÍCULA
28/06/2022 fins 26/09/2022

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Informacio breu del POSTGRAU EN ONOMASTICA HISPANICA.pdf
Informacio detallada del POHIC.pdf

Sol·licitar informació

Enviando...