Francès Tudel, Joan Carles

Francès Tudel, Joan Carles

professor

Professor associat

Presentación

INFORMACIÓ PERSONAL Nom Francès Tudel, Joan Carles Data Naixement 03 ‐ 09 ‐ 1967 DNI 39682044Y Adreça C/ Pierre Vilar 19 esc. B 4art. 3a Municipi Salou Telèfon 977 382274 / 649947779 Correu electrònic jcftudel@gmail.com Carnet de conduir B, vehicle propi FORMACIÓ ACADÈMICA  Llicenciat en Geografia. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA.  Llicenciat Geografia – Història. UNIVERSITAT DE BARCELONA.  Postgrau en economia i gestió del medi ambient. UNIVERSITAT DE BARCELONA.  Màster Prevenció de Riscos Laborals. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA.  Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) UNIVERSITAT DE BARCELONA.  Idiomes: Castellà. Nadiu. Català. Nadiu. Nivell C . UNIVERSITAT DE BARCELONA. Francès nivell mig parlat i escrit Anglès nivell mig parlat i escrit EXPERIÈNCIA LABORAL I ACADÈMICA Protecció Civil  1991‐1997. Tècnic riscos naturals de protecció civil a la Unitat de Protecció Civil del Govern Civil a Tarragona.  1997‐ 2017. Tècnic de protecció civil de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Universitat Rovira i Virgili  2008‐ Actualitat. Professor Associat de l’assignatura Anàlisi de Riscos del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Universitat Politècnica de Catalunya  2013‐ Actualitat. Professor de l’assignatura Riscos Geològics del Màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering. CURRICULUM VITAE Col∙legi Oficial Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona  2011‐ Actualitat. Tutor ‐ Director cursos acreditació tècnics redacció plans autoprotecció. Institut de Seguretat Pública de Catalunya  2000‐ Actualitat. Formador de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Col∙legi Enginyers Industrials de Tarragona  2011‐ 2015. Formador cursos acreditació tècnics redacció plans autoprotecció. Fundació URV  2011‐ 2015 Formador cursos acreditació tècnics redacció plans autoprotecció.

Cursos donde da clases Francès Tudel, Joan Carles