Soledad Cutuli

Soledad Cutuli

Docent

Doctor/a

Presentación

Soledad Cutuli és Doctora en Antropologia i professora d'ensenyament mitjà i Superior en Ciències Antropològiques, orientació sociocultural (Universitat de Buenos Aires). Treballa com a professora i investigadora a la Facultat de Filosofia i Lletres (Universitat de Buenos Aires), on dirigeix projectes, tesis i projectes de becàries. Va ser becària postdoctoral i doctoral del CONICET i la UBA. És autora de la tesi de doctorat titulada 'Entre l'escàndol i el treball digne. Etnografia de la trama social de l'activisme travesti a Buenos Aires', i d'articles sobre el tema a revistes acadèmiques nacionals i internacionals. La investigació articula les aportacions de l'antropologia política amb els estudis sobre sexualitats i gènere, per indagar en el procés de politització trans, les iniciatives associatives i la construcció de demandes.

Cursos donde da clases Soledad Cutuli

No se han encontrado resultados