Màster

Máster en escritura del guion audiovisual (presencial)

Máster en escritura del guion audiovisual (presencial)

Presentació

El Màster en Escriptura del Guió Audiovisual és un projecte conjunt de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida i Guionistes Associats de Catalunya, l’associació professional de guionistes de Catalunya.
El Màster en Escriptura del Guió Audiovisual ofereix una ensenyament especialitzat per formar guionistes altament qualificats. Els alumnes del màster finalitzen la seva formació totalment preparats per a crear i treballar en projectes audiovisuals de ficció, documental i/o programes d'entreteniment.
El Màster es planteja a partir de la metodologia 'aprendre fent'.
Aquest és un punt fonamental del plantejament acadèmic del màster. L'art del guió necessita d'uns coneixements teòrics que són essencials, però l'excel·lència només s'assoleix amb l'escriptura, l’anàlisi, i la reescriptura dels guions –tal com passa en el món professional. En aquest sentit, els alumnes compten en tot moment amb el mestratge, supervisió i acompanyament d'un professorat format per guionistes de reconeguda trajectòria i professors universitaris especialitzats en l'àmbit de guió i la producció l'audiovisual.
En sintonia amb aquest plantejament, les pràctiques obligatòries en productores audiovisuals de referència són el segon pilar sobre el que s’articula del màster. Aquest és un aspecte pel que vetllem especialment per tal que els alumnes tinguin una experiència real que els permet desenvolupar les seves capacitats com a guionistes en un entorn professional.
Les principals sortides professionals del màster són com a guionista de ficció, de programes d’entreteniment, guionista de documental, script editor, analista de guions, formant part en el departament de continguts d’una productora, creatiu de publicitat, content manager, etc.
El Màster està dirigit a tots els estudiants que hagin cursat un grau universitari, especialment als titulats en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Belles arts, Filologia i altres estudis relacionats amb la creació audiovisual i literària. Finalment, és important senyalar que existeix la possibilitat de cursar-lo en la modalitat presencial i també en el format online.

Programa

FONAMENTS DEL DISCURS I L’ESCRIPTURA AUDIOVISUAL
 • 1. Narrativa aplicada al guió audiovisual
 • 2. Narració, argumentació i exposició al documental
 • 4. Adaptació literària i escriptura audiovisual
 • 5. Gèneres audiovisuals de ficció
 • 6. Patrons argumentals universals aplicats en l’escriptura de guions
 • 3. Narrativa interactiva
FONAMENTS DEL GUIó AUDIOVISUAL
 • 1. Creativitat. Generació d'idees per a l’escriptura de guions
 • 2. De l'story line al tractament
 • 3. Escriptura de l'escena i de la seqüència
 • 4. Creació de personatges
 • 5. Escriptura dels diàlegs
 • 6. Taller de guió de curtmetratge I
 • 7. Taller de guió de curtmetratge II
 • 8. Taller de guió de curtmetratge III
 • 9. Guió de documental
EL GUIó EN LA PRODUCCIó AUDIOVISUAL
 • 1. El guió en la indústria audiovisual
 • 2. Estratègies de venda de guions i projectes audiovisuals
 • 3. Desenvolupament del guió. Anàlisi i edició
ELS NOUS DISCURSOS AUDIOVISUALS I EL GUIó
 • 1. Guió de continguts interactius i multimèdia
 • 2. Guió de videojoc
EL GUIó DE FICCIó
 • 1. Escriptura de sèries de televisió
 • 2. Escriptura del guió de cinema
 • 3. Escriptura de guions de ficció de comèdia
EL GUIó EN ELS FORMATS D'ENTRETENIMENT
 • 1. Escriptura del guió en els formats d'humor
 • 2. Escriptura del guió de programes i formats d'entreteniment
TREBALL FINAL DE MàSTER
 • Treball final de màster
PRàCTIQUES EN EMPRESA (OPTATIVES)
 • Pràctiques en empresa

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
Es podrà demanar un ajut per a la matrícula. Caldrà presentar expedient acadèmic i currículum. Enviar la documentació al correu electrònic info@masterguio.cat La concessió de l’ajut es resoldrà una vegada estigui formalitzada la matrícula. La coordinació del màster serà l’encarregada de la concessió.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Poden cursar al màster totes aquelles persones que comptin amb un grau universitari. Pot interessar especialment als titulats en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Belles arts, Filologia i altres estudis relacionats amb la creació audiovisual i literària.

LÍMIT D'ALUMNES
25

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Barcelona Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat (Universitat de Barcelona)

PREINCRIPCIÓ
23/02/2022 fins 27/09/2022

MATRÍCULA
15/07/2021 fins 28/09/2021

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

http://www.masterguio.cat/

Sol·licitar informació

Enviando...