Màster

Diplomado/a Sénior en Cultura, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Diplomado/a Sénior en Cultura, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Presentació

La Universitat de Lleida ofereix, des del curs 2006-2007, la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat per a persones més grans de 50 anys, amb l’objectiu de respondre a les necessitats de formació superior. És un títol propi de la UdL consolidat però en continua millora i adaptació a les necessitats, interessos, motivacions de l’estudiantat sense perdre el rigor acadèmic i/o científic.

S’adreça a totes aquelles persones que sense objectius professionalitzadors vulguin ampliar i aprofundir en el coneixement. No es requereix de cap titulació prèvia per accedir a aquests estudis.

La titulació s'estructura en quatre cursos acadèmics amb un total de 144 crèdits (ECTS). Consta d’assignatures obligatòries (39 ECTS); assignatures optatives (93 ECTS) i assignatures de lliure elecció (12 ECTS). Cada crèdit ECTS equival a 10 hores de classe presencial més 15 hores de treball autònom.

Les assignatures s’articulen a partir de diferents branques del coneixement: Dret, Humanitats, Ciències Experimentals, Ciències de la Salut, Medi ambient, Lletres, Psicologia, entre altres.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web del Programa Sènior.

Programa

DIPLOMAT/DA SèNIOR EN CULTURA, CIèNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT (OP)
 • Exercici físic i salut
 • Escoltar i entendre la música
 • Dinàmiques del planeta Terra
 • Biologia i societat
 • Cinema i literatura
 • Com ens comuniquem? Comunicació verbal i no verbal
 • Dret civil català
 • Educació emocional
 • Lliçons populars de matemàtiques
 • Història de Catalunya
 • Nutrició i dietètica
 • Taller d'ecologia
 • Les plantes i l'home
 • Viatge i representació literària
 • La memòria humana
 • Salut i qualitat de vida
 • Filosofia contemporània
 • Els mitjans de comunicació de masses
 • Globalitzacio i societat internacional
 • Processos editorials: maquetació de llibres, revistes i fulletons
 • Literatura catalana
 • Jardineria i paisatgisme
 • Salut, factors de risc i primeers auxilis
 • Origen i evolució del univers

dies i hores en que s'imparteix
Des del 19 de setembre de 2022 al 25 de maig de 2023. Repartit en dos quadrimestre: primer quadrimestre des del 19 de setembre de 2022 al 12 de gener de 2023; segon quadrimestre des del 6 de febrer de 2023 al 25 de maig de 2023.

DIPLOMAT/DA SèNIOR EN CULTURA, CIèNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT (OB)
 • Taller d'escriptura creativa
 • Metodologia del treball acadèmic
 • Metodologia de la recerca i del treball en grup
 • Tècniques de comunicació oral
 • Taller de redacció i anàlisi de textos

dies i hores en que s'imparteix
Des del 19 de setembre de 2022 al 25 de maig de 2023. Repartit en dos quadrimestre: primer quadrimestre des del 19 de setembre de 2022 al 12 de gener de 2023; segon quadrimestre des del 6 de febrer de 2023 al 25 de maig de 2023.

DIPLOMAT/DA SèNIOR EN CULTURA, CIèNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT (OB INFORMàTICA)
 • Taller d'informàtica I
 • Taller d'informàtica II
 • Taller d'informàtica III
 • Taller d'informàtica IV

dies i hores en que s'imparteix
Des del 19 de setembre de 2022 al 25 de maig de 2023. Repartit en dos quadrimestre: primer quadrimestre des del 19 de setembre de 2022 al 12 de gener de 2023; segon quadrimestre des del 6 de febrer de 2023 al 25 de maig de 2023.

Admissió i matrícula

Per sorteig i en funció del nombre assignat a la preinscripció.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
La quantitat a abonar és el mínim per matricular-se al primer curs de la titulació, 3 assignatures obligatòries i una d'optativa. Aquest import està subjecte a la normativa de matricula del Programa Sènior per a cada curs lectiu.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Complir 50 anys durant el curs en primera matrícula.

LÍMIT D'ALUMNES
35

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Centre de Formació Contínua (UdL)

PREINCRIPCIÓ
24/05/2022 fins 01/10/2022

MATRÍCULA
12/07/2021 fins 01/10/2021

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

http://www.formaciocontinua.udl.cat/ca/programa-senior/inici/

Sol·licitar informació

Enviando...