Experts / Especialistes

Especialista Universitari en Tecnología i Sociedad

Especialista Universitari en Tecnología i Sociedad

Presentació

Aquest curs d’Especialista Universitari s’adreça a persones majors de 50 anys interessades en les xarxes socials, la tecnologia i els serveis al núvol. El grup d’assignatures que formen part del curs s’engloben dins el marc de l'informàtica, l'intel·ligència artificial i la fotografia digital. Així doncs, els temes que es treballen són: ciberseguretat, treball col·laboratiu, ofimàtica, creació d'un blog i matemàtiques, entre d’altres.

Els crèdits obtinguts en qualsevol dels cursos d‘Especialista Universitari Sènior es podran reconèixer com a crèdits optatius al Programa Sènior.

L'avaluació del curs té dues modalitats:
a) Avaluació formativa: l'assistència, la participació activa a les classes i la realització d'activitats d'aula que proposi el professorat. La qualificació que s'obtindrà és d'aprovat, amb un valor numèric de 5. Aquesta qualificació es mantindrà en els reconeixements de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior.
b) Avaluació sumativa: consisteix en l'avaluació formativa, a més de la realització dels treballs acadèmics que proposi el professorat per a la superació de l'assignatura. La qualificació tindrà el valor numèric obtingut durant el curs a cadascuna de les assignatures. Aquest valor es mantindrà en el reconeixement de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior.

Un cop superat el curs l'alumnat podrà sol·licitar el títol propi d’Especialista Universitari amb un cost addicional de 61,00€.

A efectes de reconeixement de crèdits en el Programa Sènior l’alumnat podrà sol·licitar un certificat (sense cost addicional) que acrediti la formació realitzada en el curs d’Especialista Universitari Sènior en la modalitat que hagi cursat.

No es podran cursar més de dos títols d'Especialista Universitari diferents el mateix any lectiu.

Programa

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN TECNOLOGIA I SOCIETAT
  • Taller d'informàtica III
  • Taller d'informàtica IV
  • Història de la tecnologia

dies i hores en que s'imparteix
Entre el 20 de setembre de 2023 i el 23 de maig de 2024.

Admissió i matrícula

Per rigorós ordre d'inscripció.

Altra informació

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Tenir 50 anys o més.

LÍMIT D'ALUMNES
15

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

PREINCRIPCIÓ
20/07/2023 fins 13/09/2023

MATRÍCULA
20/07/2023 fins 18/09/2023

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...