La UdL, en l'elaboració d'un protocol-guia sobre assetjament sexual a les universitats

Arran dels casos d'assetjament sexual i per raó de sexe a les universitats catalanes publicats recentment a la premsa, els departament d’Igualtat i Feminismes i de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya han anunciat l'elaboració d'un protocol-guia que permeti avançar en eliminar aquesta xacra en aquestes institucions.

Coordinat per la Direcció general per a l’erradicació de les violències masclistes, hi participaran la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, on hi està representada la UdL, professionals amb expertesa en aquesta matèria i els vicerectorats competents en polítiques d’igualtat, segons va anunciar la Generalitat en un comunicat.

El document pretén facilitar a les universitats actualitzar els seus protocols als estàndards de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista com ara serveis d’assessorament i d’acompanyament integral a les víctimes; mesures cautelars i de reparació adequades; garantia d’independència de les persones que condueixen la investigació; i formació en perspectiva de gènere i violències masclistes de les persones que intervinguin en els procediments i en la instrucció d’expedients informatius o disciplinaris derivats de l’aplicació del protocol.

També s’establiran indicadors per identificar les omissions o dèficits de les intervencions que poden produir violència institucional, així com indicacions per a l’elaboració periòdica dels informes d’avaluació que s’hauran de sotmetre a les administracions competents en política universitària i en polítiques d’igualtat de gènere. Simultàniament, s’aprofundirà en la coordinació entre els serveis d’acompanyament de les universitats proporcionats per les seues unitats d’igualtat i els serveis de la xarxa especialitzada en violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes.

La UdL compta amb un Reglament d’actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere des de febrer de 2013 que va ser actualitzat el juny de de 2018, així com d’una Guia per aplicar-lo. El Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera, també disposa d’un servei d’atenció i assessorament al qual també es poden adreçar queixes i denúncies –T’escoltem- fins i tot de forma anònima.
 
Des del 2019, el Centre Dolors Piera ha rebut cinc denúncies per violències masclistes. Quatre, han estat interposades per alumnat contra professorat (3) i gent anònima (1) i una implicava personal d’administració i serveis. De les cinc denúncies dos van generar l'obertura d'un expedient. Pel que fa a les queixes, des del 2019 se n’han rebut cinc més, i en una d'elles es va acabar obrint expedient. Actualment, la UdL no té cap expedient obert.