Informació

Programa Sènior / Informació general

Informació General

En aquest apartat trobarem informació referent a les persones que gestionen el Programa Sènior, tant en la seva vessant acadèmica com administrativa. També hi trobareu la ubicació de la secretaria del Centre on es fan totes les gestions administratives (matrícules, inscripcions,...).

Un dels apartats és el destinat a les Memòries Acadèmiques. Des dels inicis del Programa Sènior, el curs 2006-2007, s’han estat desant totes les memòries dels diferents cursos amb informacions útils per al nou alumnat.

Per últim, hi ha els apartats destinats a l’AEPUM (Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors), a les entitats que col·laboren amb el Programa i a aquells Congressos i Jornades on la UdL, mitjançant el Programa Sènior, ha estat representada. Aquí s’inclouen la XI Trobada Estatal PUM,s, trobada organitzada per la gestió del Programa Sènior i que va tenir lloc a la ciutat de Lleida l’any 2010, i també la Trobada d'Aules Sènior de les Universitats de la Xarxa Vives, xarxa de la qual en forma part la UdL, que va tenir lloc els dies 16 i 17 de juny de 2016.