Preinscripció

La preinscripció als cursos es formalitza emplenant el formulari via web, present a la pàgina de cada curs.

A l’hora de realitzar la preinscripció cal tenir cura de la informació al respecte a la web de cada curs, especialment, pel que fa als requisits i dates.

El CFC podrà establir l’abonament d’una quantitat específica, en concepte de reserva de plaça. En cas que per causa imputable al CFC aquest curs finalment no es dugués a terme, es retornarà l’import íntegre a l’estudiant que hagi fet la preinscripció