UdL: Xifres i rànquings

Web UdL: Xifres i rànquings

https://www.udl.cat/ca/udl/xifres/

OFERTA (curs 2021-22)
Centres Propis
7   Facultats i Escoles
49   Graus
16   Dobles titulacions de Grau
31   Màsters Universitaris
14   Programes de Doctorat
6   Programes de Doctorat amb menció d'excel·lència
Centres Adscrits
4   Centres adscrits
3   Graus
6   Màsters Universitaris
Centre de Formació Continua
80   Màsters propis
53   Postgraus
134   Altres cursos de Formació Continua