Bastardas Rufat, Reina

Bastardas Rufat, Reina

Docent

Professor/a

Presentació

Doctora en Filologia Romànica i professora titular de Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona. La seva recerca s'ha centrat en la lingüística històrica romànica, particularment en les diferents àrees del lèxic: toponímia i antroponímia, objecte, respectivament, de la seva tesi doctoral i una llarga participació en el projecte PatRom; i també etimologia, amb la col·laboració en el projecte DÉRom. La característica comuna dels projectes de recerca en els quals ha participat és la perspectiva històrica i comparada panromànica.

Cursos on dona classes Bastardas Rufat, Reina

    Postgrau Online