Cristian Carrer Russell

Cristian Carrer Russell

Docent

Professor/a

Presentació

Psicòleg social, coordinador tècnic de l'Observatori Contra l'Homofòbia i professor associat del Departament de Psicologia Social de la  Universitar Autònoma de Barcelona (UAB).

Cursos on dona classes Cristian Carrer Russell

    Postgrau Semipresencial
    Postgrau Semipresencial
    Postgrau Semipresencial