Ignacio Monter Lázaro

Ignacio Monter Lázaro

Docent

Professor/a

Presentació

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es advocat especialista en drets de propietat intel·lectual i en dret processal. Va prestar els seus serveis al despatx Sol Muntañola & Asociados durant deu anys, encarregant-se, entre altres aspectes relacionats amb els drets d?autor, de la defensa jurídica a Catalunya de les entitats AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) i AIE (Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión). Des de fa més de sis anys és l?advocat del GAC (Guionistes Associats de Catalunya), on s?ocupa d?assessorar els guionistes sobre drets d?autor en el marc audiovisual, i en particular, en la negociació, revisió i confecció de contractes de guió. Fa classes a futurs guionistes a l?escola de guió Showrunners i a l?Escola Superior de Cine i Audiovisual de Catalunya (ESCAC), explicant aspectes jurídics relatius als drets de propietat intel·lectual dels guionistes com a autors de l?obra audiovisual.

Cursos on dona classes Ignacio Monter Lázaro

  Cursos d'Especialització Semipresencial
  Cursos d'Especialització Semipresencial
  Màster Presencial
  Màster Online
  Màster Presencial
  Màster Presencial
  Màster Presencial
  Màster Online
  Màster Online
  Màster Online