Olga Arisó Sinués

Olga Arisó Sinués

Docent

Professor/a

Presentació

Educadora social, llicenciada en Filosofia i ciències de l'educació per la UB i màster en Estudis de Gènere: Dones Desenvolupament i Cultures, per la UB i UVIC. Fa 33 anys que treballo a l'Ajuntament de Barcelona desenvolupant projectes comunitaris i gestió de serveis de proximitat en l'àmbit de la promoció, participació i prevenció, especialment vinculats a l'àmbit de les violències masclistes i al desenvolupament de polítiques de gènere. Vaig ser Directora del Centre de Recursos per a les Dones de la ciutat de Barcelona. Des de fa quatre anys desenvolupo les funcions de Cap de Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, on estic a càrrec de l'impuls del Pla municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere, i des d'on he contribuït a la creació i coordinació del Centre LGTBI de Barcelona.

Cursos on dona classes Olga Arisó Sinués

    Postgrau Semipresencial
    Postgrau Semipresencial