Rabella Ribas, Joan Anton

Rabella Ribas, Joan Anton

Docent

Doctor/a

Presentació

és doctor en filologia catalana i actualment és el cap de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans. Especialista en lingüística històrica i onomàstica, ha publicat l’edició i estudi de textos antics, nombrosos treballs sobre els primers textos, sobre gramàtica històrica i sobre toponímia. Forma part de la Comissió de Toponímia de Catalunya des del moment de la seva creació, l’any 2001, i ha realitzat nombroses conferències i cursos a diverses universitats.

Cursos on dona classes Rabella Ribas, Joan Anton

    Postgrau Online