Teixido Viñes, Maria Lluisa

Teixido Viñes, Maria Lluisa

professor

cap

Presentació

Cap de Gestió de l'Organisme de Gestió i Recaptació de la Diputació de Lleida

Cursos on dona classes Teixido Viñes, Maria Lluisa

    Màster Semipresencial
    Màster Semipresencial