Postgrau

Postgrau en Educació Emocional. 7a edició

Postgrau en Educació Emocional. 7a edició

Presentació

Tot professional que per la seva feina interactuï amb altres persones necessita d’un equilibri emocional que va més enllà de la seva preparació teòrica-pràctica. Aquest curs es proposa contribuir al desenvolupament de les competències emocionals doncs faciliten les relacions interpersonals, la capacitat de fluir, la tolerància a la frustració, el control de la impulsivitat, entre altres. Això ajuda a la mediació i resolució de conflictes, gestió d’equips, coaching, prevenció de riscos laborals, comunicació amb intel•ligència emocional, a la creativitat, a crear un clima emocional positiu, fidelització del client, etc. Molts dels problemes de les organitzacions tenen un fons emocional del personal que hi treballa: angoixa, estrès, depressió… Tot això ens indica la importància d’aplicar la intel•ligència emocional a les organitzacions. Un/a bon/a líder, assessor/a, gestor/a d’equips humans haurà de desenvolupar la intel•ligència emocional per tal d’afavorir el benestar emocional dels seus components.

Programa

MARC CONCEPTUAL I COMPETèNCIES DE L'EDUCACIó EMOCIONAL
 • Eines i recursos per a la salut i el benestar emocional
 • Neurociència de les emocions
 • Concepte d'educació emocional
 • Consciència emocional
 • Relaxació
 • Comunicació no verbal
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Competències socials
 • Educació emocional en la Família
 • Psicologia positiva/ Creences
 • L'empatia
 • Educació emocional a Infantil

dies i hores en que s'imparteix
Divendres des del dia 6 d'octubre fins al 1 de març de 2024 de 17.30 a 21.30 hores). Dissabtes des del dia 7 d'octubre fins al 2 de març de 2024 de (9 a 14 hores).

EDUCACIó EMOCIONAL - PART PRàCTICA
 • Educació Emocional a educació secundària
 • Educació Emocional a educació primària
 • Esport i emocions
 • Resiliència
 • Mediació a l'aula
 • Implementació de l'educació emocional de forma transversal
 • Psicologia sistèmica
 • Educació Emocional i conducció de grups
 • Benestar i lideratge
 • Emocions i gent gran
 • Bullying
 • Emocions i alimentació
 • Salut Mental i emocions
 • Talent
 • Mort i dol
 • Valors i emocions
 • Jocs emocionals

dies i hores en que s'imparteix
Festius: Vacances de nadal 22 de desembre al 8 de Gener Carnaval 10-13 de febrer Setmana santa 24-31 març

TREBALL FI DE POSTGRAU D'EDUCACIó EMOCIONAL
 • Treball d'educació emocional

Admissió i matrícula

Per rigorós ordre d'inscripció.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Poden ser professionals que disposin del títol universitari o document acreditatiu de diplomat/a, llicenciat/da, arquitectes, enginyers/es, graduats/des en l'àmbit de recursos humans, de l’educació, del dret, de la salut, de les ciències del treball, de la psicologia, de la pedagogia, de la psicopedagogia, de l’esport, entre altres.

LÍMIT D'ALUMNES
25

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Centre de Formació Contínua. UdL

PREINCRIPCIÓ
07/03/2023 fins 28/09/2023

MATRÍCULA
07/03/2023 fins 05/10/2023

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...