Aula Oberta

Benestar emocional: com la pràctica del mindfulness ens pot ajudar a reduir l'estrès i l'ansietat

Benestar emocional: com la pràctica del mindfulness ens pot ajudar a reduir l'estrès i l'ansietat

Presentació

Durant els darrers anys, la pràctica de Mindfulness o Atenció Plena cada vegada està més integrada dins de la medicina i la psicologia. Les tècniques de mindfulness ens ensenyen a estar en el moment present, observant com són els nostres pensaments, sensacions i sentiments, cultivant l’acceptació i sent més conscients del pilot automàtic. També ens ajuda a relacionar-nos millor amb els altres. Els beneficis de la pràctica de mindfulness estan avalats per nombrosos estudis i investigacions que evidencien els seus efectes. Entre els principals beneficis hi trobem: reducció dels nivells d’estrès i ansietat , calma del dolor crònic, major claredat mental per a la resolució de problemes, reducció de la impulsivitat i de la reactivitat, millora de la concentració, augment de la sensació de calma i relax, etc.
En aquest curs aprendrem a identificar emocions i fortaleses personals com el llegat, el carisma, la curiositat, l’harmonia, la gratitud, l’honestedat, l’acceptació, la valentia, la vitalitat, etc. I aprendrem com treure el millor potencial de nosaltres mateixos/es. Quan es combina el treball del mindfulness amb l’ús conscient i equilibrat de les emocions i de les fortaleses el resultat és molt més potent.
El curs inclourà una important part pràctica amb exercicis de respiració conscient, moviments de desbloqueig corporal i meditacions/visualitzacions guiades amb l’objectiu de millorar el benestar personal.

Programa

BENESTAR EMOCIONAL: COM LA PRáCTICA DEL MINDFULNESS ENS POT AJUNDAR A REDUIR L'ESTRéS I L'ANSIETAT
  • Benestar emocional: com la práctica del mindfulness ens pot ajundar a reduir l'estrés i l'ansietat

dies i hores en que s'imparteix
Els dies 3, 7, 10 i 14 de juny de 17:00h a 19:00h.

Coordinadors i professorat

Altra informació

REQUISITS D'ADMISSIÓ
No són necessaris coneixements previs. Reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció/transversal a les titulacions del Programa Sènior.

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

PREINCRIPCIÓ
13/12/2023 fins 09/02/2024

MATRÍCULA
13/12/2023 fins 16/02/2024

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...