Montaña Peironcely, Montserrat

Montaña Peironcely, Montserrat

Docent

Doctor/a

Presentació

Cap Docència de la Direcció Infermera del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT). Coordinadora de l'àrea de simulació CCSPT. Professora Referent en Investigació del Màster.

Cursos on dona classes Montaña Peironcely, Montserrat