Màster

Màster de Formació Permanent en Gestiò local

Màster de Formació Permanent en Gestiò local

Presentació

La titulació té com a finalitat estudiar, des d'un vessant eminentment pràctic, el temari per accedir a la borsa d'interins de secretaria intervenció de la Generalitat de Catalunya i s'adreça a les persones graduades o llicenciades que vulguin dur a terme aquestes funcions als ajuntaments.

Programa

ELS INGRESSOS PUBLICS. EL PRESSUPOST I LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 • Matèria1.Els recursos dels municipis. Caracterització general
 • Matèria 2. Els tributs locals (I)
 • Matèria 3. Els tributs locals (II)
 • Matèria 4. El pressupost: estructura, elaboració i aprovació
 • Matèria 5. Els crèdits del pressupost de despeses. Les modificacions
 • Matèria 6. L'execució del pressupost
 • Materia 7. La liquidació del pressupost
 • Materia 8. Avaluació

dies i hores en que s'imparteix
1a sessió: 20.9.2024. 16.00 a 21.00 h. 2a sessió: 27.9.2024. 16.00 a 21.00 h. 3a sessió: 4.10.2024. 16.00 a 21.00 h. 4a sessió: 11.10.2024. 16.00 a 21.00 h. 5a sessió: 18.10.2024. 16.00 a 21.00 h. 6a sessió: 25.10.2024. 16.00 a 21.00 h. 7a sessió: 8.11.2024. 16.00 a 21.00 h. Sessió d'avaluació del contingut de les sessions 1a 7a: 15.11.2024

EL CREDIT LOCAL. COMPTABILITAT, TRESORERIA I RECAPTACIÓN. LA FUNCIÓ INTERVENTORA
 • Matèria 1El credit local i l'activitat subvencional
 • Matèria 2. Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera
 • Matèria 3. El sistema de contabilitat de l'Administració local
 • Matèria 4. La tresoreria dels ens locals
 • Matèria 5. Mitjans de cobrament i procediment de recaptació
 • Matèria 6. El control intern: la funció interventora
 • Matèria 7. El control intern: el control financer
 • Matèria 8. Avaluació

dies i hores en que s'imparteix
8a. sessió: 22.11.2024. 16.00 a 21.00 h. 9a. sessió: 29.11.2024. 16.00 a 21.00 h. 10a sessió: 13.12.2024.16.00 a 21.00 h. 11a sessió: 20.12.2024.16.00 a 21.00 h. 12a sessió: 10.1.2025.16.00 a 21.00 h. 13a sessió: 17.1.2025.16.00 a 21.00 h. 14a sessió: 24.1.2025.16.00 a 21.00 h. Sessió d'avaluació del contingut de les sessions 8a a 14a: 31.1.2025

EL MUNICIPI, EL PATRIMONI, LA CONTRACTACIÓ I LES ACTIVITATS
 • Matèria1. El municipi: elements. Els ens supramunicipals
 • Matèria 2. Eleccions, sessions i reglaments locals
 • Matèria 3. Els béns de les entitats locals
 • Matèria 4. Els contractes del sector públic (I)
 • Matèria 5. Els contractes del sector públic (II)
 • Matèria 6. Els contractes del sector públic (III)
 • Matèria 7. Intervenció administrativa en les activitats i els espectacles
 • Matèria 8. Avaluació

dies i hores en que s'imparteix
15a sessió: 7.2.2025.16.00 a 21.00 h. 16a sessió: 14.2.2025.16.00 a 21.00 h. 17a sessió: 21.2.2025.16.00 a 21.00 h. 18a sessió: 28.2.2025.16.00 a 21.00 h. 19a sessió: 7.3.2025.16.00 a 21.00 h. 20a sessió: 14.3.2025.16.00 a 21.00 h. 21a sessió: 21.3.2025.16.00 a 21.00 h. Sessió d'avaluació del contingut de les sessions 15a a 21a

URBANISME, TRANSPARENCIA I PERSONAL
 • Matèria 1. Urbanisme (I)
 • Matèria 2. Urbanisme (II)
 • Matèria 3. Urbanisme (III)
 • Matèria 4. Urbanisme (IV)
 • Matèria 5. Transparència i lideratge
 • Matèria 6. Personal (I)
 • Matèria 7. Personal (II)
 • Matèria 8. Avaluació

dies i hores en que s'imparteix
22a sessió: 4.4.2025.16.00 a 21.00 h. 23a sessió: 11.4.2025.16.00 a 21.00 h. 24a sessió: 25.4.2025.16.00 a 21.00 h. 25a sessió: 9.5.2025.16.00 a 21.00 h. 26a sessió: 16.5.2025.16.00 a 21.00 h. 27a sessió: 23.5.2025.16.00a 21.00 h. 28a sessió: 30.5.2025.16.00 a 21.00 h. Sessió d'avaluació del contingut de les sessions 22 a 28a: 6.6.2025

TREBALL DE FI DE MASTER
 • Treball de fi de màster
PRACTIQUES EXTERNES
 • Pràctiques externes

Altra informació

LÍMIT D'ALUMNES
10

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

PREINCRIPCIÓ
23/04/2024 fins 13/09/2024

MATRÍCULA
15/07/2024 fins 20/09/2024

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...