Sanchez Garcia, Lluïsa

Sanchez Garcia, Lluïsa

Docent

cap

Presentació

Interventora del Consell Comarcal del Segrià

Cursos on dona classes Sanchez Garcia, Lluïsa

  Experts / Especialistes Presencial
  Experts / Especialistes Semipresencial
  Experts / Especialistes Semipresencial
  Postgrau Semipresencial
  Postgrau Semipresencial
  Postgrau Semipresencial
  Màster Semipresencial