Postgrau

Postgrau en gestió local. Àmbit econòmic

Postgrau en gestió local. Àmbit econòmic

Presentació

La proposta consisteix en estudiar, des d'un vessant eminentment pràctic, el temari per accedir a la borsa d'interns de secretaria intervenció de la Generalitat de Catalunya i s'adreça a les persones graduades o llicenciades que vulguin dur a terme aquestes funcions als ajuntaments

Programa

ELS INGRESSOS PUBLICS. EL PRESSUPOST I LA GESTIO PRESSUPOSTARIA
 • Matèria 1. Els recursos dels municipis
 • Matèria 2. Els tributs locals (I)
 • Matèria 3. Els tributs locals (II)
 • Matèria 4. El pressupost. Estructura, elaboració i aprovació
 • Matèria 5.Els crèdits del pressupost de despeses. Les modificacions
 • Matèria 6. L'execució del pressupost
 • Matèria 7. La liquidació del pressupost
 • Avaluació

dies i hores en que s'imparteix
1a sessió: 20.9.2024. 16.00 a 21.00 h. 2a sessió: 27.9.2024. 16.00 a 21.00 h. 3a sessió: 4.10.2024 16.00 a 21.00 h. 4a sessió: 11.10.2024 16.00 a 21.00 h. 5a. sessió: 18.10.2024. 16.00 a 21.00 h. 6a sessió: 25.10.2024. 16.00 a 21.00 h. 7a sessió: 8.11.2024 16.00 a 21.00 h. Sessió d'avaluació del contingut de les sessions 1a a 7a: 15.11 2024

EL CREDIT LOCAL. COMPTABILITAT. TRESORERIA I RECAPTACIÓ. LA FUNCIÓ INTERVENTORA
 • Matèria 1. El crédit local i l'activitat subvencional
 • Matèria 2. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
 • Matèria 3. El sistema de comptabilitat de l'administració local
 • Matèria 4. La tresoreria dels ens locals
 • Matèria 5. Mitjans de cobrament i procediment de recaptació
 • Matèria 6. El control intern: la funció interventora
 • Matèria 7. El control intern: el control financer
 • Avaluació

dies i hores en que s'imparteix
8a sessió: 22.11.2024. 16.00 a 21.00 h. 9asessió: 29.11.2024. 16.00 a 21.00 h. 10a sessió: 13.12.2024 16.00 a 21.00 h. 11a sessió: 20.12.2024 16.00 a 21.00 h. 12a sessió: 10.1.2025. 16.00 a 21.00h. 13a sessió: 17.1.2025 16.00 a 21.00 h. 14a sessió: 24.1.2025 16.00 a 21.00 h. Sessió d'avaluació del contingut de les sessions 8a a 14a: 31.1.2025

TREBALL DE FI DE POSTGRAU
 • Treball de fi de postgrau
PRACTIQUES EXTERNES
 • Pràctiques externes

Altra informació

LÍMIT D'ALUMNES
10

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

PREINCRIPCIÓ
23/04/2024 fins 13/09/2024

MATRÍCULA
15/07/2024 fins 20/09/2024

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...