Informació

Aula Oberta

Informació general

Aula Oberta
 
Aula Oberta és un programa de la Universitat de Lleida en format de curs de curta durada (8 hores = 1ECTS), que s'emmarca dins de la Formació Contínua, és a dir, al llarg de la vida.

Està dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès i motivació per l'aprenentatge i/o per ampliar coneixements en una temàtica concreta en l'àmbit de la cultura, les ciències i les arts i que siguin majors d'edat.

S'ofereix amb modalitats horàries diferents per poder adaptar-se millor a tothom.

Hi haurà oferta de cursos des del mes d'octubre fins al mes de juny i amb gran varietat temàtica.

Preinscripció i Matrícula

La preinscripció a qualsevol dels cursos, inclosos els planificats per als mesos de maig i juny, es podrà formalitzar des del mateix moment en què s'obri el període d'inscripció el dia 1 de novembre.

La preinscripció a qualsevol dels cursos d'Aula Oberta es farà des de la pàgina Cursos d'Aula Oberta (seleccionar el curs desitjat per anar a la preinscripció). Un cop tramitada la preinscripció al curs, es rebrà un correu, un mes abans de l'inici del curs, amb la informació necessària per formalitzar la matrícula.

La matrícula als cursos d'Aula Oberta s'obrirà aproximadament un mes abans de l'inici del curs i romandrà oberta fins a QUATRE DIES ABANS de l'inici del curs.

Són necessaris un mínim de 8 alumnes matriculats per començar el curs.

El preu per cadascun dels cursos és de 55,00 €.

Per a les persones que cursin, o vulguin matricular-se amb posterioritat, la titulació de Diplomat/ada Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat, se'ls reconeixeran els crèdits aconseguits per crèdits de lliure elecció fins a un màxim de sis per curs lectiu.