Informació general

Programa Sènior / Informació acadèmica

En aquest apartat trobarem la informació pel dia a dia del curs acadèmic.

Entre la informació a destacar podrem consultar el professorat que imparteix classes a la Diplomatura, amb enllaços directes a la Guia Docent de les seves assignatures, categoria, departament i correu electrònic de contacte; també les mateixes Guies Docents, en un apartat propi, de totes les assignatures que formen part del pla d’estudis de la titulació; així mateix, el calendari acadèmic i els horaris i distribució de les assignatures per quadrimestres i campus on s’imparteixen.

També trobarem enllaços a altres projectes formatius que aporten crèdits al total de les titulacions del Programa Sènior, com poden ser l’enllaç a l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida o aquells cursos que imparteix la Universitat d’Estiu o la Universitat Popular, i que donen crèdits de lliure elecció.