Comunicació Llengua i Literatura

Especialista universitari

Informació del curs Comunicació, Llengua i Literatura

Curs 2022/2023

Aquest curs s’adreça a persones interessades en els mecanismes de la comunicació humana i la seva representació literària a través de la llengua. El grup d’assignatures que formen part del curs s’engloben dins el marc de la cultura, la llengua, la literatura i els mitjans audiovisuals. Així doncs, els temes que es treballen van des de les adaptacions cinematogràfiques basades en textos narratius i teatrals, fins a la ràdio, televisió i premsa escrita, passant per la comunicació no verbal mitjançant el cos i la gestualitat.

  

INSCRIPCIÓ 

 


 

Assignatures

Cada curs acadèmic s'ofertaran cinc assignatures d'entre les següents

(aquelles que tinguin l'enllaç a la guia docent actiu) 

Horaris

Planificació visual

PRIMER SEMESTRE

Del 19 de setembre al 12 de gener

Cinema i literatura

Dimarts de 16:30h a 18:30h (Rectorat-Ed. Rectorat-Aula 2.44)

Processos editorials: maquetació de llibres, revistes i fulletons

Dijous de 16:30h a 18:30h (Cappont-Ed. FDET-Aula 1.29)


SEGON SEMESTRE

Del 6 de febrer al 25 de maig

Com ens comuniquem? Comunicació verbal i no verbal

Dimarts de 16:30h a 18:30h (Rectorat-Ed. Rectorat-Aula 2.27)

Els mitjans de comunicació de masses

Dimarts de 18:30h a 20:30h (Rectorat-Ed. Rectorat-Aula 2.27)

Taller d'escriptura creativa

Dijous de 18:30h a 20:30h (Cappont-Ed. Polivalnet-Aula 2.37)