Informació general

Programa Sènior / Pla d'estudis

El Programa Sènior disposa de dues titulacions destinades a persones majors de 50 anys: el Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat i l’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. Aquí s’especifiquen els Objectius, Criteris Acadèmics i Pla d’Estudis d’ambdues titulacions i a quina tipologia d’alumnes van adreçades aquestes titulacions, requisits d’accés, estructura acadèmica, assignatures que s’inclouen al pla d’estudis i metodologia general.