Serveis UdL a l’abast dels estudiants del CFC

Segons l’article 21 de la Normativa de Formació Continua de la Universitat de Lleida :

  • L’estudiantat dels títols propis de la UdL s’assimila al de les titulacions oficials pel que respecta a l’ús dels serveis de la UdL.
  • En el cas dels estudis propis de màster i postgrau, l’estudiantat pot sol·licitar l’expedició del carnet d’estudiants en els termes previstos per la UdL.