A qui s'adreça

Programa Sènior / Pla d'estudis

El Programa Sènior s’adreça a totes aquelles persones, de 50 anys o més, que, sense objectius professionalitzadors, vulguin ampliar i aprofundir en el coneixement mitjançant l’educació superior.

No es precisa cap titulació prèvia, doncs això aniria en contra de l’esperit del Programa: restar obert a tota persona interessada, hagi tingut o no accés a nivells educatius diversos. Per la mateixa raó, tampoc es realitzarà cap prova de nivell.