Objectius

Programa Sènior / Pla d'estudis
Programa Sènior - Pla d'estudis: objectius

Els objectius fonamentals de la formació del programa Sènior són els següents:

a) Promoure els tres pilars bàsics de l’educació universitària entre les persones adultes: ensenyament, recerca i servei a la societat.

b) Promoure la integració social mitjançant l’educació.

c) Oferir una oportunitat d’educació superior a persones que no l’han tinguda al llarg de la seva vida.

d) Oferir possibilitats d’ampliació de coneixements a persones que, tot provenint de diferents àmbits professionals i laborals, desitgen aprofundir en altres àrees del saber.

e) Potenciar el desenvolupament personal, afavorint les capacitats d’adquisició i actualització dels coneixements i la creativitat, així com la tolerància i la convivència.

f) Fomentar la participació social, cultural, política i econòmica per tal d’estimular les relacions humanes, la cooperació i el gaudi del medi social.

g) Proporcionar elements científics i culturals per a una anàlisi adequada i una bona comprensió de la societat actual, la ciència i la cultura.

h) Facilitar l’accés i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per a una millor adaptació a l’entorn mediàtic i a la societat tecnològica actual.

i) Facilitar les possibilitats de compartir experiències i coneixements dins de grups de treball, per tal de promoure la interacció social, educativa i, fins i tot, en la recerca.