Gestió administrativa

Programa Sènior / Informació general

Gestió de matrícula:

Secretaria del Centre de Formació Contínua

Sra. Eva Baldomà Martí

Sra. Beatriz Roigé Ollé

Sra. Anna Farré Pagès

Sra. Teresa García Castell

Sr. Josep Ramon Jou Oliva

Correu-e: cfc.formaciocontinua@udl.cat

Tel: 973703382/83

Despatx: 0.05 - 0.06 - 0.07 - 0.15 (Edifici Polivalent 2-Campus de Cappont)

 

Gestió econòmica:

Sra. Maite Sarrate Teixidó

Sra. Maribel Domingo Collado

Correu-e: cfc.economic@udl.cat

Tel: 973706631 - 973703358

Despatx: 0.08 - 0.09 (Edifici Polivalent 2-Campus de Cappont)