Institut de Llengües

Programa Sènior / Informació acadèmica

Cursos de l'Institut de Llengües

CURS 2023/2024

Taula d'equivalències

En aquest apartat hi ha les equivalències entre hores lectives de cadascun dels cursos que ofereix l'Institut de Llengües i els crèdits obtinguts, i que són convalidables per crèdits optatius.

 

Convalidació de títols

L'Institut de Llengües reconeix cursos superats en altres institucions, en aquest apartat hi ha la relació de centres les titulacions dels quals poden ésser reconegudes.

Aquesta acreditació només evita fer la prova de nivell i permet així accedir al següent nivell sense necessitat de realitzar la prova, no certifica el reconeixement de crèdits o nivell per part de l'Institut.

 


 

OFERTA DE CURSOS

Els estudiants del Programa Sènior poden apuntar-se a l’oferta general de cursos que organitza l’Institut de Llengües.

L'alumnat però només es podrà matricular a partir del segon any de matrícula.

Alemany: nivell A1

Anglès: nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1 i C2.2

Català: nivells B2, C1 i C2

Francès: nivells A1, A2 i B1

Italià: nivell A1 i B1

Occità: nivell A1

Informació de les dates, horaris i programes a la web de l’Institut de Llengües

REQUISITS D'ACCÉS ALS CURSOS

Per accedir als cursos generals de llengua, excepte per als cursos inicials (nivell A1), cal haver aprovat el curs del nivell anterior, presentar un certificat reconegut o fer una prova de nivell.

Les proves de nivell es duran a terme durant diversos dies de setembre.

CALENDARI DE LES PROVES

Lloc:

Aula 2.05 - Edifici Polivalent 2 - Campus de Cappont

Dia de les proves:

13, 14, 19 i 20 de setembre

Horaris d'entrada a les proves:

9:00h - 11:30h - 15:00h - 17:30h

Les persones interessades a fer la prova heu de demanar cita a través del sistema de cita prèvia que estarà actiu al setembre en la nostra pàgina web

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS

El període d'inscripció als cursos de l'Institut de Llengues és del 5 al 22 de setembre.

Per fer la inscripció als cursos, heu de seguir les instruccions de la nostra pàgina web. El procés està dividit en diferents passos i, per completar-los, cal tenir usuari i contrasenya UdL o, per a persones externes,  crear-ne uns.

Passos per la preinscripció

  • Preinscripció a través dels enllaços de cada llengua.
  • Validació de la preinscripció.
  • Automatrícula.
  • Pagament.

Si resten places vacants, la matrícula continuarà oberta fins a quinze dies després de l'inici de cada curs.

La realització dels cursos està supeditada al nombre d’inscrits. L’Escola d'Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits per a cursos de llengua general o deu en el cas de cursos de conversa o específics.

Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

AVALUACIÓ, CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació.

A més, si l’alumnat assisteix com a mínim al 80% de les classes i realitza les tasques pròpies del curs podrà convalidar el curs amb crèdits ECTS (en funció del nombre d’hores del curs), com una assignatura optativa dins els plans d’estudis de les titulacions vinculades al Programa Sènior de la UdL (fins a un màxim de 12 ECTS).

TAULA D'EQUIVALENCIES HORES/ECTS

Aquesta taula permet veure els crèdits a convalidar a les titulacions del Programa Sènior.

Els crèdits a convalidar sempre seran OPTATIUS.

LLENGUA CURS DURADA (h)
CRÈDITS ECTS
Català B2 090 9
Català C1 090 9
Català C2 090 9
Anglès A1 120 12
Anglès A2 120 12
Anglès B1 120 12
Anglès B2.1 120 12
Anglès B2.2 120 12
Anglès C1.1 120 12
Anglès C1.2 120 12
Anglès C2.1 120 12
Anglès C2.2 120 12
Francès A1 120 12
Francès A2 120 12
Francès B1 120 12
Alemany A1 120 12
Italià A1 120 12
Italià B11 120 12
Occità A1 080 8

CONVALIDACIÓ DE TÍTOLS

En aquest apartat només es relacionen aquells centres les certificacions de nivell dels quals són acceptats per a tots els idiomes impartits, per a altres certificacions i centres més específics reconeguts per l'Institut de Llengües de la UdL, s'ha de consultar la taula de certificats reconeguts (Requisits) que hi ha a la seva pàgina oficial.

La convalidació d'un certificat de nivell dóna accés al curs posterior al convalidat sense necessitat de fer prova de nivell. S'ha de presentar acreditació del curs superat (certificat de la institució on s'ha realitzat el curs).

Centres:

Escola Oficial d'Idiomes (certificat de nivell d'idioma de qualsevol Escola Oficial d'Idiomes de tota Espanya)

Universitats Catalanes (certificat de nivell d'idioma de qualsevol Universitat Catalana)

ACLES (certficat de nivell de qualsevol idioma i insitutció que dugui la certificació ACLES, Associació de Centres de Llengües a l'Ensenyament Superior)