Informació general

Programa Sènior / Preinscripció i matrícula

Les Normatives de Matrícula de Primer i Segon Cicle són les bases i condicions imprescindibles per tal de formalitzar la preinscripció i matrícula a les titulacions de Diplomat/da Sènior i Especialista Sènior. En elles s’especifica el procés de matriculació amb referència a la documentació necessària, els terminis, el preu i les diferents modalitats de pagament, entre d’altres.

També hi ha un apartat destinat al Xec Regal, una modalitat destinada a obsequiar formació a familiars, amistats, empleats/des, entre d’altres, de qualsevol dels cursos (Aula Oberta, Especialistes Universitaris) i titulacions (Diplomat/da Sènior i Especialista Sènior) que s'ofereixen des del Programa Sènior.