Memòria acadèmica

Programa Sènior / Informació general
A partir del curs 2010-2011 les memòries estan resumides:

 

Memòria acadèmica del curs 2023-2024 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2022-2023 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2021-2022 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2020-2021 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2019-2020 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2018-2019 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2017-2018 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2016-2017 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2015-2016 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2014-2015 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2013-2014 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2012-2013 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2011-2012 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2010-2011 [aquí]


Memòria acadèmica del curs 2009-2010 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2008-2009 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2007-2008 [aquí]

Memòria acadèmica del curs 2006-2007 [aquí] [aquí]